Olympus OM-D M1X

Olympus Objektiv 12-100mm 1:2.8 PRO

Olympus Objektiv 40-150mm 1:2.8 PRO

Olympus Objektiv 300mm 1:4 PRO

2 Akkus

 

 

3 Bein Stativ Linhof

1 Foto-Rucksack Lowepro